Follow Brazzmatazz to join the conversation.

When you follow Brazzmatazz, you’ll get access to exclusive messages from the artist and comments from fans. You’ll also be the first to know when they release new music and merch.

Messages

Brazzmatazz

Ghent, Belgium

BRAZZMATAZZ ontstond in 2014 in Gent, in de straten, en op en naast de podia.

Gewapend met enkel blazers en percussionisten, nemen ze invloeden uit o.a. New Orleans en de Balkan, mengen die met Jamaicaanse ska en reggae, en halen de hele hoop door een westerse jazz- en drum 'n' bass-mangel.
Het resultaat is een hoogst dansbaar, eeuwig veranderend, onweerstaanbaar opzwepend muzikaal feest!